Kalimat Anghami
Picture of the item

قصة قصيرة

الاسكندر الاصغر  (٢٠٢٠)

59 إستماع |  إعجاب
كان فيه زمان
ولد صغير
عنده أحلام

ولكن
كان في أميرة محيراه
لكنه مش عارف إنها
مش شايفاه من أساس
ولا عارفاه