Kalimat Anghami
Picture of the item

ابنشويس

فريق العذراء مريم  (٢٠٠٢)

32 إستماع |  إعجاب
ابنشويس ايسوس بي اخريستوس
في ايطاس ماسف انجيه تي بارثينوس
خين فيثلئيم انتيه تي يوذي آ
كاطا ني ازمي ام ابروفيتيكون 

ني شيروبيم نيم ني سيرافيم
ني انجيلوس نيم ني ارشي انجيلوس
ني ستراتيا نيم ني اكسوسيا
ني اثرونوس ني ميت تشويس نيجوم 

افؤش ايفول افجو امموس
جيه أوؤ أو ام افنوتي خين ني اتتشوسي
نيم أو هيريني هيجين بي كاهي
نيم أوتي ماتي خين ني رومي