Kalimat Anghami
Picture of the item

فلسفت

ايمزى  (٢٠٢٠)

654 إستماع | 22 إعجاب
فلسفت الحب .. زهقت

فلسفت البُعد .. عشقت

فلسفت الطاعة .. رفضت

فلسفت الرفض .. وافقت


فلسفت الذكرى .. نسيت 

فلسفت النور .. ف عِميت

فلسفت مكاني .. رحلت

فلسفت هناك .. ف بَقيتدَوّنت

مليت

لَوّنت

ضليتنَوّرت

دَوّرت

صَوّرت

ما لقيتقَرَّبت

جَرَّبت

خَرَّبت

وَلّيتعَفّرت

ناس فرط

كَفّرت

صَليتمَوّهت

تَوّهت

نَوّهت

دليتخَمّنت

دي البنت

نشنت

جَلّيتدَوّنت

مليت

لَوّنت

ضليت

فلسفت الوقت .. اتسَرَّب

فلسفت القلب .. اتتَرَّب

فلسفت الخوف .. سَلِّمت

فلسفت الموت .. قام قرَّبفلسفت الذنب .. فَجَرت

فلسفت عينيها .. كَفَرت

فلسفت كلامي .. هَذيت

فلسفت القافية .. كَسَرت

دَوّنت

مليت

لَوّنت

ضليتنَوّرت

دَوّرت

صَوّرت

ما لقيتقَرَّبت

جَرَّبت

خَرَّبت

وَلّيتعَفّرت

ناس فرط

كَفّرت

صَليتمَوّهت

تَوّهت

نَوّهت

دليتخَمّنت

دي البنت

نشنت

جَلّيتدَوّنت

مليت

لَوّنت

ضليت