Kalimat Anghami
Picture of the item

ترنيمة مبدع الكون القدير

الشماس ريمون سليمان  (٢٠٢٠)

61 إستماع | 4 إعجاب
مبدع الكون القدير ,,, سمر فوق الصليب ,,, اصلبوة ,, اصلبوة ,, صرخ كل
الجموع ,,, صرخ كل واحد اصلبوة ,,, امسكوا الرب يسوع,, اوثقوة بالحبال ,,
واقفًا وقفة عبدًا,,, وهو رب متعال ,, نزع الاثواب عنه ,,, ثقبوا كلتا يداة
,,, اصلبوة اصلبوة ,,, صرخ كل الجموع ,,, نزع الاثواب عنة ,,, عيروة
,,,حسبوة كأثيم ,, البسوة تاج شوك ,,, ربطوة ,, جلدوة بالسياق ,,, مزقوة
,,, اصلبوة اصلبوة ,, صرخ كل الجموع ,,, ربطوة ,,, جلدوة بالسياط ,,,
عيروة ,,, اصلوبه اصلبوه صرخ كل الجموع