Kalimat Anghami
Picture of the item

يا غالي

نانسي عجرم  (٢٠١٨)

1.9K إستماع | 83 إعجاب
یا غالی علیی
گرانبهای من
یا غالی علیی شو صرلک حبیبی
تعلمت القسیه ما بتسأل علیی
ناسینی، هاجرنی، منک حاسس فیی
ما بخطر على بالک
لیش بعدک ببالی
إسأل عن أحوالک
وعم حبک لحالی
ولحالی ما فیی
أنا إتحمل قسیّه
یا غالی علیی
آه یا غالی علیی
حیاتی غریبه و سنینی بغیابک عم تمرق غریبه
صدقنی حبیبی شتقتلک حاکینی اه رجعلی یا حبیبی
ما بخطر على بالک
لیش بعدک ببالی
إسأل عن أحوالک
وعم حبک لحالی
ولحالی ما فیی
أنا إتحمل قسیّه
یا غالی علیی
آه یا غالی علیی