Kalimat Anghami
Picture of the item

جمره

جوكر  (٢٠٢٠)

18.0K إستماع | 254 إعجاب
سديت عيني بجوج
 ساكت مكانشوف
 دنية هانية عايشينها ضيوف
 ليام لمشات جامي تولي
 ريسكيت بحياتي تحد مفهمني
 أومااااااهااا
 راني مشيت مشيت أعمري
 أوماااااااهااااا
 شحال جريت فصغري علا قبري
 كاذب على راسي أوكنسي بالهية
 شحال مشيت بالنية
 كَارو على كَارو كنحرقو فالرية
 ندمنة على تفلية
 غدروني غدروني حبابي شحال من مرة
 قلبي را لافا مكوي شاعل
 جمرة
 ذياب أوفيدال منحبوش الحكَرة
 تغلط تموت لا صفرة لا حمرة
 ويييييه أميكَوو
 رزقنة حلال غن جيبوه
 ما أنا كينغ ما كينكو
 لاساطة لاصاديق لاخو
 لعفو...
 وخة فقراء جبنة العز والهيبة
 كَعمة شفتو....
 داكشي لي شفتو فحياتي أعنية
 في قلبي شي حاجة الداخل مقديتش نكوله
 سميرة كتبقة تانية الحنانة هية الأولى
 والحياة كتجيني بحال شي امرأة خويا دايرة الفولار
 ولي طامع فالدنيا أصاحبي يديها كلها
 واهااااااا لياااااام
 واهاااااا لياااااام
 واهااااا ليااااام
 واهاااا ليااااام
 حطوني لوراني فالصف
 حيت الدريبة كتولد غي الحديد ياك
 بقوة مهزيت بزاف
 كَعمة كدحكني أنا كوميديا
 خليوني اناو دماغي را بيخيييير
 لكنتي باغي تنافقني غي سيييير
 صاحبي كبرنة وسط الديق
 زهري حتا نتا مونافيق
 زطلة كل نهار عالريق
 حمقت لي شحال من صديق
 حلامي را غارقة وسط بابور
 زنقة وشمت فلحمي طاطو
 عشراني دربو الحبس غفابور
 ريسكاو الموت زودياكَا من الناظور
 كلشي عاطيها غي الكَاطو
 كي باتو إحلمو بالعاقة إيلتشابو
 عدياني را طلعو بيبيطو
 قجيتهم أنايا كي وسطو
 في قلبي شي حاجة الداخل مقديتش نكوله
 سميرة كتبقة تانية الحنانة هية الأولى
 والحياة كتجيني بحال شي امرأة خويا دايرة الفولار
 ولي طامع فالدنيا أصاحبي يديها كلها
 واهااااااا لياااااام
 واهاااااا لياااااام
 واهااااا ليااااام
 واهاااا ليااااام
 في قلبي شي حاجة الداخل مقديتش نكوله
 سميرة كتبقة تانية الحنانة هية الأولى
 والحياة كتجيني بحال شي امرأة خويا دايرة الفولار
 ولي طامع فالدنيا أصاحبي يديها كلها
 واهااااااا لياااااام
 واهاااااا لياااااام
 واهااااا ليااااام
 واهاااا ليااااام