Kalimat Anghami
Picture of the item

فين أ اسماعين؟

الشاب  (٢٠١٩)

12.5K إستماع | 226 إعجاب
فين آ اسماعين؟ أ فين آ اسماعين؟
فين آ اسماعين؟ أ فين آ اسماعين؟

لݣيتي خدمة ولا باقي؟
تجوجتي فاتي ولا ناوي؟
رݣدو التناوي ولا فاقو؟
عامر الراس ولا خاوي؟
عامر الكاس ولا خاوي؟
طايح المورال ولا عالي؟
طافي الجوان ولا ضاوي؟
كبرتي شوية ولا والو؟

باقي كاتدور فالزناقي؟
و الزنقة باقا غي زبالو؟
باقي مبلي بالحلاقي؟
فين الحلايقية واهلي؟
و فين الرقايقية واهلي؟
لݣيتي الجواب ولا شاقي؟
رخاص البشر ولا غالي؟
شافوه فالقمر ولا عاقو؟

باقي عايش لامور فالتلفزة و معلوماتك من طاكسي كبير؟
فهمتي دابا بللي العربازة بكرطونة نوع خطير؟

نتا بنت و دري، شيباني و صغير، عوراج و قصير، مسلوت و سمين، حمق و رزين.
أ فين آ اسماعين؟

باقي باغي تفهم بنادم ولا نويتي تعيش فرادي؟
باقي باغي تصونجي العالم ولا صافي نسيتي عادي؟
وبلا فرطة، فهاد الݣلتة، الطحالب عايشين لوز؟
هاني بعدا؟ صافا نتا؟ الطحالب دايرين بوز؟
فين أ مسخوط الوالدين؟

فين آ اسماعين؟ أ فين آ اسماعين؟

باقي فضولي فأي حاجة؟
ولا قنعوك الفضول را خايب؟
باقي كاتسيل مع الفراجة؟
ولا تانتا وليتي رايب؟
ولا فانتاوك و جيتي رايب؟
سبقات البيضة ولا الدجاجة؟
باقا فاش كاتجي العجاجة كاتعطي بظهرك للجو العايب؟

باقي ديما شاطح فالعرايض ولا تيقتي النشاط حرام؟
للي كان ݣالس تم نايض؟ ولا كلشي ݣلس و السلام؟
نتا كافر و إمام، ضو و ظلام، خوا و زحام، حزام و بزيم، لارج و سليم.
أ فين؟

باقي عايش؟