Kalimat Anghami
Picture of the item

ريت الريم في عبدالكافي

صالح ياسر  (٢٠١٩)

636 إستماع | 29 إعجاب
ﺭﻳﺖ ﺍﻟﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ
 ﺯﺍﺩ ﺍﺭﻳﺎﻓﻲ
 ﺧﻄﺮﻟﻲ ﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﺎﻓﻲ
 ﺭﻳﺖ ﺍﻟﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ
 ﺭﻳﺖ ﺟﻤﻠﻬﺎ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﻮﺍﻥ ﻭ ﻫﻠﻬﺎ
 ﺭﻳﻤﺎ ﺳﻌﺪ ﺇﻟﻠﻲ ﺣﺼﻠﻬﺎ ﺟﻮﺍ ﺻﺎﻓﻲ 
 ﺑﻮﺟﻮﺩﻙ ﻧﻴﺮﺍﻧﺎ ﻃﺎﻓﻲ
 ﺭﻳﺖ ﺍﻟﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ