Kalimat Anghami
Picture of the item

شاريك

رابح صقر و سهم  (٢٠١٩)

542.3K إستماع | 16.0K إعجاب
ﺷﺎﺭﻳﻚ ﻻﺑﻮ ﺍﻟﻠﻲ ﻳﺰﻋﻠﻚ ﺷﺎﺭﻳﻚ
 ﻻﺑﻮ ﺍﻟﺰﻋﻞ ﻣﻦ ﺍﻭﻟﻪ ﻟﻴﻦ ﺍﺧﺮﻩ
 ﺷﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺑﻲ ﻛﺬﺍ ﺣﻄﻬﻢ ﻓﻴﻚ
 ﻗﺎﺑﻠﻚ ﺭﺑﻲ ﻭﺣﺎﺟﺘﻲ ﻟﻚ ﻛﺒﻴﺮﺓ
 
 ﺷﺎﺭﻳﻚ ﻻﺑﻮ ﺍﻟﻠﻲ ﻳﺰﻋﻠﻚ ﺷﺎﺭﻳﻚ
 ﻻﺑﻮ ﺍﻟﺰﻋﻞ ﻣﻦ ﺍﻭﻟﻪ ﻟﻴﻦ ﺍﺧﺮﻩ
 ﺷﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺑﻲ ﻛﺬﺍ ﺣﻄﻬﻢ ﻓﻴﻚ
 ﻗﺎﺑﻠﻚ ﺭﺑﻲ ﻭﺣﺎﺟﺘﻲ ﻟﻚ ﻛﺒﻴﺮﺓ
 
 ﺷﺎﺭﻳﻚ ﻻﺑﻮ ﺍﻟﻠﻲ ﻳﺰﻋﻠﻚ ﺷﺎﺭﻳﻚ
 ﻻﺑﻮ ﺍﻟﺰﻋﻞ ﻣﻦ ﺍﻭﻟﻪ ﻟﻴﻦ ﺍﺧﺮﻩ
 ﺷﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺑﻲ ﻛﺬﺍ ﺣﻄﻬﻢ ﻓﻴﻚ
 ﻗﺎﺑﻠﻚ ﺭﺑﻲ ﻭﺣﺎﺟﺘﻲ ﻟﻚ ﻛﺒﻴﺮﺓ
  
 ﺍﻏﻠﻴﻚ ﻭﺍﻏﻠﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻳﻐﻠﻴﻚ
 ﻭﺍﺑﻴﻚ ﺗﺪﺭﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺰﻋﻞ ﻛﺎﻥ ﺧﻴﺮﻩ
 ﻋﺸﺎﻥ ﺍﺑﻴﻦ ﻟﻚ ﻏﻼﻙ ﻭﺗﻐﻠﻴﻚ
 ﻭﻋﺸﺎﻥ ﺍﻃﻴّﺐ ﺧﺎﻃﺮﻙ ﻭﺍﺳﺘﺜﻴﺮﻩ
 
 ﺍﻏﻠﻴﻚ ﻭﺍﻏﻠﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻳﻐﻠﻴﻚ
 ﻭﺍﺑﻴﻚ ﺗﺪﺭﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺰﻋﻞ ﻛﺎﻥ ﺧﻴﺮﻩ
 ﻋﺸﺎﻥ ﺍﺑﻴﻦ ﻟﻚ ﻏﻼﻙ ﻭﺗﻐﻠﻴﻚ
 ﻭﻋﺸﺎﻥ ﺍﻃﻴّﺐ ﺧﺎﻃﺮﻙ ﻭﺍﺳﺘﺜﻴﺮﻩ
 
 ﺷﺎﺭﻳﻚ ﻻﺑﻮ ﺍﻟﻠﻲ ﻳﺰﻋﻠﻚ ﺷﺎﺭﻳﻚ
 ﻻﺑﻮ ﺍﻟﺰﻋﻞ ﻣﻦ ﺍﻭﻟﻪ ﻟﻴﻦ ﺍﺧﺮﻩ
 ﺷﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺑﻲ ﻛﺬﺍ ﺣﻄﻬﻢ ﻓﻴﻚ
 ﻗﺎﺑﻠﻚ ﺭﺑﻲ ﻭﺣﺎﺟﺘﻲ ﻟﻚ ﻛﺒﻴﺮﺓ
 
 ﺍﻭﻋﺪﻙ ﻻﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺍﺧﻠﻴﻚ
 ﻭﺍﻭﻋﺪﻙ ﺯﻋﻠﺘﻨﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ
 ﺣﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺯﻋﻞ ﻭﺗﺰﻋﻞ ﻭﺍﺭﺍﺿﻴﻚ
 ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺷﻮﻑ ﻟﻚ ﺣﺐ ﻏﻴﺮﻩ
 
 ﺍﻭﻋﺪﻙ ﻻﺿﺎﻗﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﺍﺧﻠﻴﻚ
 ﻭﺍﻭﻋﺪﻙ ﺯﻋﻠﺘﻨﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ
 ﺣﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺯﻋﻞ ﻭﺗﺰﻋﻞ ﻭﺍﺭﺍﺿﻴﻚ
 ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺷﻮﻑ ﻟﻚ ﺣﺐ ﻏﻴﺮﻩ
 
 ﺷﺎﺭﻳﻚ ﻻﺑﻮ ﺍﻟﻠﻲ ﻳﺰﻋﻠﻚ ﺷﺎﺭﻳﻚ
 ﻻﺑﻮ ﺍﻟﺰﻋﻞ ﻣﻦ ﺍﻭﻟﻪ ﻟﻴﻦ ﺍﺧﺮﻩ
 ﺷﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺑﻲ ﻛﺬﺍ ﺣﻄﻬﻢ ﻓﻴﻚ
 ﻗﺎﺑﻠﻚ ﺭﺑﻲ ﻭﺣﺎﺟﺘﻲ ﻟﻚ ﻛﺒﻴﺮﺓ