Kalimat Anghami
Picture of the item

يا صح

ناس الغيوان  (٢٠١٩)

3.0K إستماع | 66 إعجاب
يَا صَاحْ رَاني وْسْطْ الحَمْلَة
وْرْخيتْ الشَّمْلَة ومَا فَاتْ الحَمْلَة
وْإلَى تْفَاجَى الضّبَابْ الضَّايْرْ بنَا يَا أهْلي
ُوصْلاَح ْالوَقْتْ . . .
وُسَارْ عْلاَمْنَا وَاقْفْ عَلْى دْرْبْنَا يَا أَهْلي
يُومْ نْصْبغُوا دَارْنَا بْ لَبْيْضْ
وُإلَى كَانتْ المُوتْ عَدْلْ . . كيف دَايْر حَالْ الظـُـلمْ ؟

وَاوَوينْ أَوينْ شَاوْرُوا عْليـــــــــــــّا
وَاهْ وْلْفـــي وْالدّنيـــــَا مَــا تْـــــدُومْ
بْكَاوْ حْتىَّ عْيَاوْبالدَّمْعْ نْجَالــــــــــي
حَالي تْبْدْلْ حَالُــــه هـــَذَا أَحْــــــوَال
وُالعْدْيَانْ فْ جْنَابي كُلّهَا يْشَالــــــي
شي سَالْبْ عْقْلي شي عَاجْبُهْ الحَال
وَأَنَا وْسْط ْالحَمْلَة وُ وَحْدي نْلاَلـــي
لاَ مَنْ مَدْ لي يَدُّه وُلاَ عَنّي سَــــــالْ
مَلّيتْ الوَحْدَة وُمَلّيتْ مَا جَرَى لــي
غَرْضي بَالسَّلاَمْ يفَاجي خْبَالـــــــي
نْبْكي عْلَى مَحْرَابُهْ شَلَّى إيَّـــــــــامْ
وينْ أَوينْ أَوينْ شاَوْرُوا عْليَّـــــــا

شْفْتــي الحَالَــة يَــاعينـــي دْوي مَـــــا بيديّـــــا مَـــــا نْديْــــــــــر
آيَاي يَا عيني اَدْوي
وُالرَّحْمَــــة فْ الدّنْيَـــــا قْليلَــــة مَـــــا بيديّـــــا مَـــــا نْديْــــــــــر
آيَايْ يَا عٍينٍي ادْوي
كيفْ نْوَالفْ يَا عَالَمْ كيفْ نْوَالْفْ عيشْتــــي فيــــكْ بْــــلاَ سْلـــــاَمْ
آيَايْ يَا عيني ادْوي
قْــــــلاَلْ قْــــــلاَلْ احْنـــــــــَا وَاشْ فينــــــــَا مَـــــا يْتْقْسْـــــمْ
عَهْــدي بْلْوْزيعَــة فْ لَغْنـــــــْمْ سَرْنَــــــــا فيهَـــــــا كَامْليـــــــنْ
آيَايْ يَا عيني ادْوي

سَامْحُوا لَبْكْمْ إلَى تْكْلْمْ
احْنَا قْلالْ مَا فينَا مَا يْتقسمَ
اْلوَجْدْ إلَى يْهيجْ مَا عْنْدُهْ صَحْوَة
السَّرْ إلَى انْحْلْ مَا غَطَّاهْ خْنيفْ
شْمْسْ الحَيّينْ مَا تْدْفي المُوتَى
مَاشي بْصْيَاحْ لْغْرَابْ كَاتْجي الشْتَا
والله وُمَا قْفْلنَا لاَ فورْنَا