Kalimat Anghami
Picture of the item

ورى المجره

ماجد المهندس  (٢٠١٩)

188.5K إستماع | 5.0K إعجاب
وري المجرة شمس مختلفة في كل شي
 سبحان من جمع بھا كل الصفات
 فیھا الحیاة فیھا الحیاة علیا عروس الضي
 سبحان من خلا الحلا فیھا ثبات
 
 وري المجرة شمس مختلفة في كل شي
 سبحان من جمع بھا كل الصفات
 فیھا الحیاة فیھا الحیاة علیا عروس الضي
 سبحان من خلا الحلا فیھا ثبات
 
 شباكھا من غیم وضحكات ثغرك دیم
 وراك سبع بحور یا درك المنثور
 
 شباكھا من غیم وضحكات ثغرك دیم
 وراك سبع بحور یا درك المنثور
 
 تكفیھم عیونك صارو یغنونك
 و أنتي ولا غیرك ما یشبھك الاك
 علیا ولا غیرك كل العمر یفداك
 علي ضفاف النور من شرفتك طلي علیھم بس
 
 وري المجرة شمس مختلفة في كل شي
 سبحان من جمع بھا كل الصفات
 فیھا الحیاة فیھا الحیاة علیا عروس الضي
 سبحان من خلا الحلا فیھا ثبات
 
 نبدي باسم الله تعالى ونثني بالسلام
 عالنبي المصطفى الصادق خیر الانام
 ونحمد الله یوم جمع قلوب العاشقین
 قسمتن ربي قسمھا وشد حبالھا
 فوق نجمات الثریا تعالي بخطوتك
 وافتحي بوابة النور یكفي نظرتك
 
 أنتي العلیا وحنا حیینا بطلتك
 وكل شمسن شافتك عودت لظلالھا
 
 نبدي باسم الله تعالى ونثني بالسلام
 عالنبي المصطفى الصادق خیر الانام
 ونحمد الله یوم جمع قلوب العاشقین
 قسمتن ربي قسمھا وشد حبالھا
 
 أنتي العلیا وعالي مكانك بیننا
 ما سكنتي القلب الا سكنتي عیوننا
 كن طھر الأرض علیا ونبض قلوبنا
 مھرتن لا وصفھا عجز خیالھا
 
 حظك بعبدالله اللي یشیلك في عیونھا
 بن فیصل اللي صرتي لھ احساسھا وكونھا
 وحظ فیھم كل ھالارض حبن یذكرونھه
 ما في اصلا مثل علیا ولا في إقبالھا
 
 نبدي باسم الله تعالى ونثني بالسلام
 عالنبي المصطفى الصادق خیر الانام
 ونحمد الله یوم جمع قلوب العاشقین
 قسمتن ربي قسمھا وشد حبالھا
 
 بنت تركي اللي زما فوق ھالغیم وشھر
 راسي كطویق فوق الثریا والقمر
 عالي شانھا وقدره رفیع في البشر
 والجبال تعرف أصلا كبیر جبالھا
 
 جعلي ضحكات الفرح في حیاتك كل یوم
 یا وحیدة جیلك وجعل ایامك تدوم
 خطوتك ھذه المجرة وأطراف النجوم
 وفي عیونك كل شمسن نوت منزالھا
 
 نبدي باسم الله تعالى ونثني بالسلام
 عالنبي المصطفى الصادق خیر الانام
 ونحمد الله یوم جمع قلوب العاشقین
 قسمتن ربي قسمھا وشد حبالھا
 
 اذكروا الله وصلوا عالنبي وافرحوا الیوم علیا بیننا
 وشیلوا السامر ولا تقعدون ھذي علیا قمرنا كلنا
 اذكروا الله وصلوا عالنبي وافرحوا الیوم علیا بیننا
 وشیلوا السامر ولا تقعدون ھذي علیا قمرنا كلنا
 
 انتي درة وسعادة كل أحد ما لقینا في طیبتھا ابد
 قلب عبدالله وعمره بعد ھذي علي قمرنا كلنا
 
 انتي درة وسعادة كل أحد ما لقینا في طیبتھا ابد
 قلب عبدالله وعمره بعد ھذي عليا قمرنا كلنا
 
 اذكروا الله وصلوا عالنبي وافرحوا الیوم علیا بیننا
 وشیلوا السامر ولا تقعدون ھذي علیا قمرنا كلنا
 
 من طرف جد 
 لا قصاھا فرحت 
 وھیجن سھیل والقمرا دنت
 من عیونك تعلمنا الحیاة 
 انتي علیا وقمرنا كلنا
 
 من طرف جد 
 لا قصاھا فرحت 
 وھیجن سھیل والقمرا دنت
 من عیونك تعلمنا الحیاة 
 انتي علیا وقمرنا كلنا
 
 اذكروا الله وصلوا عالنبي وافرحوا الیوم علیا بیننا
 وشیلوا السامر ولا تقعدون ھذي علیا قمرنا كلنا