Kalimat Anghami
Picture of the item

اسأل الغيم

نصر البحار  (٢٠١٩)

83.8K إستماع | 2.2K إعجاب
رُوح أسأل الغيم عن دمعٍي والضيم صيف وشتا العٍين مطرت هجرك الي آي مطرت
هجرك الي لسًاعات الغياب تحرك بالاعصاب كلبي! ولا أرتًاح بنارك ضل مبتلي ويلي بنارك ضل

مبتلي وصيتك وصية لتجيب طاري لفراك؟ مو تدري أموتن ألك لمن آشتًاك آي مو شي سهل
لا لا حُبك أنساه أتنفس ويَاه خسارة لو ينتهِي ويلي خسارة لو ينتهي
أباوع علّى الجُوم هلكد الهمُوم من قلة النُوم حَالي
صَاير صعب ويلّي حَالي
هذا هذا الجرا وصَار كلّبي أنترس نَار صدكني محتَار! بالي ودمعِي يصب ويلّي بَالي ودمعِي يصب آي عشكتك وردتك تبقَى لهالايام تشُوفك عينِي الماقدرت تنَام آي مُو شي سهلّ لا لا حُبك آنساه أتنفس وياه خسارة؟ لو ينتهي ويلي خسَارة لو ينتهي روح! اسال الغِيم عن دمعِي والضيم صيف وشتا العِين مطرت هجرك الي آي مطرت ويلّي هجرك الي