Kalimat Anghami
Picture of the item

Kasemen Billah

Agâh  (٢٠١٨)

إستماع |  إعجاب
Kasemen billahi Rabbi'l Âlemin 
Mertezayna gayra dinillahi din 
Fektübûha fî semail halidin 
Ümmetül İslami azzet bi'l emin
Ve bedet fevga cemilüşşühübi
Hayru mebüsin ve hadin lil vera 
Len semahazzanne li e'leddüra 
Ve bihi gad şamahat ümmül kura 
Kâne nuran, kâne bahran sahira 
Fehedennâse bi hayril kütübi