Kalimat Anghami
Picture of the item

المجهول

مسلم  (٢٠١٠)

190.1K إستماع | 3.3K إعجاب
خطوة خطوة زادم فطريق المجهول مْوَدَّرْ
ماين جا و فين ماشي و شنّي باقي مْقَدَّرْ
قال للدراري بالسلامة تلاّو بحال لي قاصد الدارْ
كلشي دخل ينعس و بقى فظلام الليل يَتْسَتَّرْ
يدور بين الزناقي بين لَحْوَم بالجوع مْزَوْبَرْ
حوايجو فزقوا الشتا طاحت عليه و البرد يْكَوْفَرْ
قلبو عامر بالهموم و الجيب يْصَفَّرْ
و اللي عندو مخربل لي قلال بين الكفّارْ
بنادم قلبو محجّر لسانو قبيح حقّارْ
بالنفس الحارة مع هاذ الناس شحال قدّو يْوَنْتَرْ
مرّة تبانلو يدروش مرّة تبانلة تْخَسَّرْ
مرّة تبانلو يعيش حمق يمثّل بلّي مْخَوْطَرْ
مرّة تبانلو يمشي فطريق لَبْلا و يَتْجَنْكَرْ
! مرّة تبانلو يتحزّم و بُوووم تفجّرْ
بلاصتو فالمجتمع برّة الهامش و سْطَرْ
و سبابو قانون حكم عليه و سْتَرْ

من المجهول ماشي و ماجي للمجهولْ
خلق فالزنقة و بين الزناقي باقي يجولْ
من غير الحبس حتّى شي باب ما محلولْ
يموت بالجوع ولاّ يسرق باش ياكلْ

باقي ما خْتار حتّى شي طريق باقي غير كي يْفَكَّرْ
قرانو فيه و ملّي حرق ولّي فالحبس مْشَبَّرْ
قليل لي نقذ راسو فْلَت ظهرو طَوْكَرْ
هو بقى بين الدروبة ضايع غير كي يْوَدَّرْ
وخّى كي يطلب الخدمة حالتو ماشي د لي مْوَقَّرْ
لباسو موسّخ وجهو مكرفس لحمو مْدَقَّرْ
البيا ن كاملين تسدّو فوجهو حرافت ماين يْدَبَّرْ
طاح فريسة فيد إبليس ورّاه طريق الشّرْ
ولّى قلبو كحل قاسح غير بالحقد مْعَمَّرْ
ولّى كاره راسو كاره أيّ واحد مْدَبَّر
حدو زعم على أوّل فيلا بقى غير كي يتفكّرْ
أي همزة في طريقو يدوز معاها بلا ما يَتْشَطَّرْ
عايش غير فالخراب لا عنوان و لا دَفْتَرْ
النهار يدوزو ناعس و الليل يبات يْدَرْدَرْ
حتّى جابتو داع فالحبس و زاد عجبو المنظرْ
حيت فالحبس واكل شارب بلا ما يخرج يْشَفَّرْ