Kalimat Anghami
Picture of the item

اجة الليل

زيد الحبيب  (٢٠١٨)

84.7K إستماع | 1.9K إعجاب
اجھ اللیل
وكلبي وحده
بس دمعي شو بقھ
والحبیتھ مشى
تعبت من السھر
نكسر كلبي نكسر
كل الیوم من القھر
انام بلا عشھ
تكتلني ضلمتھ
سنھ تمر ساعتھ
حبیبي فركتھ لیالي موحشھ
لحبیتھ عمر
عشكتھ من الصغر
بحجاره الھجر شوكلبي فلشھ
اجھ اللیل
وكلبي وحده
بس دمعي شو بقھ
والحبیتھ مشى
بسرعھ العمر یركض مایتاني
واني العطشان منھم مایتاني
صرت من راح حبي میت اني
منو الیجیبھ الي
ویلحكھ علیھ
جھ اللیل
وكلبي وحده
بس دمعي شو بقھ
والحبیتھ مشى
نھر دمعي جره
حبیبي مادره
اني بدونھ متت
الف موتھ تره
اجھ اللیل
وكلبي وحده
بس دمعي شو بقھ
والحبیتھ مشى
جن كلبي انا طلع
من صدري ومارجع
حبیبي ومره سمع
نیراني موجره
اجھ اللیل
وكلبي وحده
بس دمعي شو بقھ
والحبیتھ مشى
انام بحسرتي
وافز بدمعتي
تتخربط نومتي
حبیبي من اذكره
ثواني تمر سنھ
كئیب ومحزنھ 
موكلي اجیك انا
علیھ شاخره یایابھ
اجھ اللیل
وكلبي وحده
بس دمعي شو بقھ
والحبیتھ مشى
خذتني اللھفھ الك ماردتني
وانا الاشواك كلش ماردتني
حبیبي شبیك كلي ماردتني
خذت كلبي وعفت بس الاذیھ
اجھ اللیل
وكلبي وحده
بس دمعي شو بقھ
والحبیتھ مشى