Kalimat Anghami
Picture of the item

Ya İmame'r-Rusli

Bekir Çiçek  (٢٠١٨)

10 إستماع | 1 إعجاب
Ya imame'r-rusli ya senedi
Ente ba'dallahi mu'temedi
Fe bi dünyaye ve ahirati
Ya Resullallahi huz bi yedi

Mâ reet aynün ve leyse't-terâ
Misle Tâhâ fi'l-verâ beşerâ
Hayru men fevka's-serâi's-serâ
Tahiru'l-ahlaki ve'ş-şiyemi

Seyyidü's-sâdâti min mudari
Gavsü ehli'l-bedri ve'l-hadari
Sahibü'l-ayati ve's-süveri
Menbeu'l-ehkami ve'l-hikemi