Kalimat Anghami
Picture of the item

واحد ملكني

احمد ستار  (٢٠١٨)

219.1K إستماع | 5.0K إعجاب
جاي أحب واحد ملكني 
 الغیر عالم حبھ اخذني
 
  یا جمیلي إلي أحبھ وكمت أحسھ قطعھ مني
  كلبي یرجف من أشوفھ 
 ومن غیابھ بیھ خوفھ 
 وي ھوایھ إني أشمھ یعني أموت وما أعوفھ 
 ھذا ولیدي یدلل 
 یطلب روحي وما أبخل
  ما أمل من عنده وأزعل كل عمري ما أتركھ
  أرجع طفل زغیر ویاه دكت
 كلبي شلون أنساه 
 لأخر عمري أبقى أھواه ویدلل
 
 بدنیتي ثامن عجیبة 
 شكد حنین وكلھ طیبة یسمیني
 یا حبیبي روحي فدوه حبیبھ 
 وحدة یستاھل حناني
 أنسھ روحي بحظنھ إني 
 الله عوضني بمحبتة وعلى كد نیتي نطاني
  فدوة العینة شكد ینحب یشلع كلبي
 وما أتعب نبقى سویة وما نخرب 
 غیرة أنا ما أھوى
 أعشك روحھ وأتمناه
  یخلص عمري الجاي ویاه
  حیل أتخبل من فركاه وما ینمل
 
 جاي أحب واحد ملكني 
 الغیر عالم حبھ اخذني