Kalimat Anghami
Picture of the item

لوين أروح

جسام  (٢٠١٩)

15.4K إستماع | 325 إعجاب
وین ماروح انا اشوفھ شبیھ مجاي افتھم طیفھ میفاركني لحضھ یجي كل یوم بحلم
من افز احجي وي روحي انا وشذكرني بي نسیت انا وطابت جروحي مستحیل ارجع
علیھ
العافني ھم انا اعوفھ ومنھ لازم انتقم
امشي اشوفھ كبال عیني كمت اشوف الناس ھو كاعد اتخیل یمي ھو مدري شبیھ
سوه
حلم ھیجي یسوي بیھ اي بسیطھ الله كریم ھاي الك غصبا علیھ ذكرت حبي القدیم
اسم ارددھن حروفھ ومایفركني الاسم
منین اتبارك لان وانتھى حبنا وخلص من اذكره اذوب روحي كوه اجر النفس
كمت ادور حجھ اني بكلي اشوفھ من بعید كلت یذكرني نساني والله ماادري شرید
بلكي اخر مره اشوفھ وینتھي ھذا الوھم