Kalimat Anghami
Picture of the item

هرقص مصر

ياسمين نيازى  (٢٠١٨)

75.6K إستماع | 2.4K إعجاب
طول عمري ضد العكننة والضحكة دي كیفي
رایق وبحب الغنا بغني على كیفي
طبعي بحب السلطنة والضحكة دي احساس
نفسي اكون لو سبب یسعد قلوب الناس
وبغني للي في حارة وبغني للي في حارة
واللي عایشھا في قصر ما اصلي ناویة اللیلة
ناویة اللیلة ارقص مصر ارقص مصر
یلا كلھ معایا ع الصقفة كلھ یرقص ینشى ھمومھ
واللي جنب عروستھ في زفة واللي لسھ بیبدأ یومھ
یلا كلھ یدلع نفسھ اي رقصة باي طریقة
كلھ یعمل اللي في نفسھ وعیشھا بقا لو حتى دقیقة
مش مستاھلة والله سھلة
مش مستاھلة والله سھلة
یلا نغني نرقص مصر
یلا بقا اتجنن مرة تلقى بالك كده مرتاح
واللي ضایقك حتى في مرة قولھ یلا یا سیدي سماح
خدنا ایھ بقا من التشكیرة فك كده وافرحلك حبة
السعادة من غیر تأشیرة السعادة محتاجة محبة
َم َّش َ مستاھلة و ّالله ٰ
َ س ْھلَة
َم َّش َ مستاھلة و ّالله ٰ
ِص م ْصر
ُ یلا نَغِّن َي ن ْر