Kalimat Anghami
Picture of the item

آه يا وعدي

وليد توفيق  (١٩٨٨)

11.9K إستماع | 286 إعجاب
آه آه يــا وعـــدي مـن حـلاوتــك عـيـنـي وعــدي
آه آه يــا وعــدي لـمّـا أشـوفــك أمـشي متـلـخبـط فـي بـعــضــي
آه يا وعــدي

الــكــلام مـا بيـن شـفـايــفــك أحــلـى مــن كــل الــكــلام
الـهــوى يـلـمــس خــدودك وردهـــا يـفـتـّــح قـــوام
و الـرمــوش حــرّاس عـيــونـك أقــوى مــن كــل الـســهــام
صـابــوا قــلــبــي جــرّحـــونــي دوّبــــونــي آه يــا قــلــبــي
لـلـسـهـر و الـشـوق خــدونــي آه يا قــلــبـي آه يا قــلـبـي