Kalimat Anghami
Picture of the item

اللف في شوارعك

محمد محسن  (٢٠١٨)

96.5K إستماع | 2.8K إعجاب
اللف في شوارعك
الكوتش الي باش م الف ف شوارعك
یحرم علیھ یبوس ارض غیرك
والقلب القماش المكوي بعمایلك
لسھ معبأ بریح عبیرك
والواد الي عاش طول عمره یحایلك
ونفسھ اسمھ یجي ف رسایلك
تبعتیلھ تطمنینھ ان انتي نایمھ وقایمة بیھ
وقت الشتي یدفا بیكي وقت الخطر تتحامي فیھ
وساعھ لما بیقسي علیكي
وساعھ لما بتدعي علیھ
لا حد فیكو بیھدالھ بال
واول ماتصفي تفكي الریال
وتروحي تجیبیلھ كوتشي بدااال
الكوتش الي باش