Kalimat Anghami
Picture of the item

روح

رجاء بلمير و عمر بلمير  (٢٠١٨)

199.7K إستماع | 4.2K إعجاب
شُجَابكْ عَلّيِه اليُوم مُو كَتْلِّي رَايح مَاحْن ولا أشْتَاكْ لهَل المَصَالّحْ

رَاجعْلِّي هَا شُترِيدْ لَتظْن أسَامْح طِيحة مَطْر من غِيمْ هِيچ أنْت طَايِح

رُوحْ رُوحْ لَتْظنْ أبدً نرْجعْ بعْد من ثَانِي

رُوحْ رُوحْ ذمْة بركتْكْ كَافِي عَاد أنْسَانِي

أسْمعْ يَخدَاعْ مَاحنْ علّىَ البَاعْ وِي النْسُونِي أصلْاًّ راحة الوَدَاعْ

كَلّبِي قسْه بفَْركْاكْ كُل عُمْره مَاحنْ أبعْد نسِيتَك رُوحْ رَاجعْلِّي المِنْ

غِيبْ شكْثر مَتغِيبْ ما هَمْنِي أصْلاًّ طبْعاً نسِيت الشُوك يَا عُمِري طبْعاً

شُوف شُوف مَالّي خَلّك عَفِت العِشكْ هنْيَالِّي

شُوف شُوف غَالِّي چَنِت بس هَسْه لا مُو غَالِّي

أسْمْع ولا تلّوُم أنْسَانِي لّلدُوم منْك تبْره كَلّبِي يَابو الهمُومْ

مَا همْنِي تذْكُرنِي مَا هَمنِي تنْسه رَاحْة البعْد والله والفُركْه ونْسه

عَلّمْته كَلّبِْي يعُوفْ عَلّمْته يقْسَى وغِيرته طبْعِي ويَاكْ مُو ذَاك نفْسه

ولِيش لِيش أبْقَى بحْزن بطّْلتْ أحنْ بس كَافِي

ولِيش لِيش أوفِي أظْل علّى المَايهمُه يوَافِي

جربْتَك سنِين أفْهمْ يَمسْكِين علّى المَايحبنِي تحْرم دمْعة العِينْ