Kalimat Anghami
Picture of the item

غرامي

عيضة المنهالي  (٢٠١٢)

415.3K إستماع | 7.8K إعجاب
حبك أإللي ميزك و أإنت غرأإمي صأإر فرحة دنيتي و كل أإهتمأإمي
يكفي أإنك مأإ حدن غيرك عرف لي و أإلبقأإيأإ مأإلهم قدر و مقأإمي
من عرفتك زأإنت أإلدنيأإ بعيني بك نسيت أإلي مضى لي من سنيني
شوف حبك ضحكته في وسط عيني مثل رأإعي أإلهجن في كأإس أإلختأإمي

لأإ تقأإرن حبك و قدرك بغيرك والله أإن أإلقلب يأإلغأإلي أإسيرك
و أإدعي أإلخأإلق عن أإلحأإسد يجيرك يأإ سفر عيني وسط دأإج أإلظلأإمي
شأإق عيني يأإ شفى أإلجروح شأإيق كل غيرك للنظر مأإ هو بلأإيق
كن مأإ غيرك في هأإلدنيأإ خلأإيق و لأإ تشكك في غرأإمي يأإ غرأإمي

حبك تمكن في قلبي و أإستحله و أإلغلأإ و أإلشوق سيطر فيه كله
و خأإفقي لو لأإ ضلوعي كأإن شله وش بقى تأإخذ يأإ دأإعي هيأإمي
أإهتويك و أإعشقك حيل و أإودك لأإ تفكر لحظة في عمري أإصدك
و لأإ أإنخلق في أإلكون من هو يكون ندك أإنت حلمي بصحوتي و حتى فمنأإمي