Kalimat Anghami
Picture of the item

في البداية

مشاعل  (٢٠١٨)

170.7K إستماع | 2.5K إعجاب
في البدایھ .. ودي احكي لك حكایھ
عن ھذاك اللي نسى نفسھ عشانك
كان عایش مالھ في الحب اي غایھ
لین فجأه ارتبط قلبھ بحنانك ..
ھذا قلبي اللي اسرف بالعطایا
خان نفسھ بس ما قد یوم خانك
یوم حبك سكنك وسط الحنایا
فـ عز خوفھ كان یطمع في امانك
الجروح اللي وصلت قلبي ھدایا
ما نھتني عن غلاك و عن زمانك
ایھ احبك لونك مقصر معایا
ما أبي ھالقلب لو ما یوم صانك
امشي و ارمي ھمي و احزاني ورایا
و القى قلبي جابني لك لى مكانك
في البدایھ ودي اعرف شـ النھایھ
وش مصیر اللي نسى نفسھ عشانك