Kalimat Anghami
Picture of the item

حُكــم الزّمــان

هالة مالكي  (٢٠٠٣)

779 إستماع | 16 إعجاب
إنــت إلّي لــينا يا زمن إنت إلّي لــينا
خلّــيك معــانا يا زمــن ما تكــون علــينا
نشكــيلك الآلام في رحــلة الأيّــام
نحكيــلك الأحــلام و أمــرك مــاشي علــينا

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

أمــانة يا زمــان خلّــيك مركــب أمــان
رسّــي في بــرّ الحنــان، رسّــي و خــوذ بإيديــنا
أيّــام بــينا تمــرّ في دروب رحــلة عــمر
و تحــلى من بعــد مرّ إحــنا موش بإيديــنا
نرســم شمس الأمــل و للشّمــس إحنا ظلّ
و نعطــي للبعــض كــلّ ما تجــود عليــنا
إنت إلّــي ليــنا، خلّــيك معــانا يا زمن ما تكــون علــينا

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

يــاما و يــاما درب النّــدامى عليــه مــشينا
ديــما منــانا يضحــك معــانا لا مــوش عليــنا
عــلّمنا يا زمــان نصــبر عــلّي بــينا
و نشــكي للأيّــام من غربــة الأيّــام لو يــوم دارت علــينا
إنت يا زمــان مشــوار و محسوب علــينا
طــول يا زمــان و خلّيــك يا زمــان
شــاهد أمــان و حــكم لــينا و عليــنا
إنت إلّــي لــينا، خلّيــك معــانا يا زمــن ما تكــون علــينا