Kalimat Anghami
Picture of the item

امنتك عليه

احمد جواد  (٢٠١٧)

86.1K إستماع | 2.1K إعجاب
حلف عیني بعدك لوتنام اللیل وحشھ الدنیا بعدك وانت من ما بیھا یاصبر الصبرتھ
من رحت للیوم صبر شجرة بجزیرة المطر ناسیھا ناسیني وأفكر بیك مانا نسیك
ولا لحظھ نسیت ورحت من بالى تبجیني عجیبھ من تشوف دموع ماتمسح دموعي
وترحم حالى شماتھ تحن علیھ وانت ما حنیت ردتك عون إلیھ وصرت كتالى
شمدریني على نیتي جنت اصدك بیھ مادریت روحي بكد ماداریتھ اضمك وسط عیني
وتحجي عنى أشكال وأنى المشكلة من كلبي حبیتك فو كاھا ھا تكلھم عفتھ خلھ
یروح ماریده یجیني ولا یدك بابي
واكذبھم واكلھم ھذا كل دنیاي لحد الآن عطرك باقى بثیابي بس تعوفني دمعھ بجفن
مقھور
ھاى السالفھ ما جانت ابالى روح أرجع علیھم خلھم یفیدوك
بعد مالك مكان بكلبى سدیتھ صوجي وحیل بید ما عرفت أختار جبت الجرح بایدي
وبیھ دلیتھ 
ھمسھ المھم خلص كل كلامي ویاك ضیعنھ الفرص مابقت اى فرصھ
امنتك علیھ وكلت عد عیناك ورجع نفس القھر والقھر شیخلصھ
ما حبك كرھتك لا تجیني ولا اجیك بعد صارت حلم فدیوم تلكاني