Kalimat Anghami
Picture of the item

ليتك معي

عيضة المنهالي  (٢٠٠٦)

3.6K إستماع | 105 إعجاب
ليتك معي يوم ترجيت الآنفاس
اآرد الضيجه من آلصدر بـ آلعين 
الكل نآم وطآبت اوقات هـ النآس 
وانآ مع همي و دمعي مسآجين 
كن القلب يآخل تدميه الاموآس 

والصدر كنه مثوره به برآكين 

آسقيتني كآآس العنآ يتبعه كآس
كآس العذآب الي تجرعته آآسنين 
واليوم يقتلني برودك والآحساس
كن آلذي قد صآر مآ صآآآر يآآزين

لابآآس وآن صديت بي اليوم لابآس 
تشفى جروحي واتعآفى بعد حين  
آبشرك مآني على العهد جلآآس 
آتوقد توقت حر بـ آآعلى التبآآآين 
رح في ريجك وآآذهب اليآس باليآس
ضآع الودآد الي به الآمس رآيين