Kalimat Anghami
Picture of the item

اتمنى

ياسر عبد الوهاب  (٢٠١٧)

38.7K إستماع | 883 إعجاب
آتمنى لو تحتآج روحي وآمنیھ من آ
آطلبتھا
جآن كتلك ھآك روحي علمودك طلــعتھ
حتى آثبتلك غـــرآمي وآثبت آني كد كــلآمي
شـــكد لعد آني آحبك لخـــآطرك روحي عفتھ
آني عین آبجي بمحبتك خــآف آكو یبجون دمعھ
آنتھ مآلي وتبــقھ مآلي وفنــھ لي یلمســك بصبعھ
تبقــى آنتھ بكلبي كـــآعد عمــري مآحب غیر وآحد
آي حیل نآدم ع آیامي لقبل حبك عشــتھ
آني حتى ترضى عــني مستعد كــلشي آسوي
لوعدوي تحبھ آنتھ لخـــآطرك آحظن عدوي
مثـــلي لامو ویآك آمشي
مآأشوف بعیني كـــلشي
وضلت بكیفك حبیبي آلشغـــلھ بیدك ســـلمتھ
آلینقل خل یكتب شكر
لآن غیره تعب بی