Kalimat Anghami
Picture of the item

تونتون

أيمن سرحاني  (٢٠١٧)

1.4M إستماع | 25.8K إعجاب
Ay tedragui fia
Ay guedam darhoma
Gatli ghi stenna
Heta yergod papa
3omri ghefli tonton
Aaay ne9zi mn lbalcon
Sayi l7al 7ma
Rani mguari fl7oma
Rjaaa aaa aaa aaa
Lme7na lewla 7lewa maachi ki zawja
Yeyii yeyii yeyii
Tellement 3omri gheyara o dartli lcamera
Yeyii yeyii yeyii
Nsays nsays nsays nsays
Gotlk ghefli tonton
Aaayy ne9zi mn lbalcon
Aay ghadi nehbal aah
Aay guedam darkom aaah
Ee ee ee ee Rjaaa
O le3betha ma3e9ltnich o kibghitoni n3ich
Yeyii yeyii yeyii
Yaw 7ayat mwe7chHa o rani baghi nchoufha
Yeyii yeyii yeyii
(Sber ngoullek sber)
Wila z3eft anaya manbghich rongi
Yaw ki rani mneervi
Wila z3eft anaya lghawli lTaxi
O nejme3 9chawchi
Nsays nsays nsays
La guelbi rah m3emmer o 9telni sber
Yeyii yeyii yeyii
Konti 3lia te3efsi bddeltek b succée
Yeyii yeyii yeyii
Nsays nsays nsays
3omri ghefli tonton
Aaay ne9zi mn lbalcon
Ey sayi l7al 7ma
Rani mguari fl7oma
Rjaaa aaa aaa
Ay kima
L3ebtili fguelbi
Ay nwelli lhbali
Yaw kimaa
L3ebtili fguelbi
O 3endi mankhebbi
Nti mehboola
Ay visek 3eyaan
Aaa lmekchouf rah ybaan
A rja rja rja rja rjaa
Wila z3eft anaya manbghich nrongi
Yaw ki rani mnervi
Wila z3eft anaya lghawli lTaxi
O nejme3 9chawchi
Nsays nsays nsays nsays
O golto 3lia beddal wana toujours fidéle
Yeyii yeyii yeyii
Hia khatiha l3waj o raha baghia zwaj
Yeyii yeyii yeyii
Nti mehboola
Nti mehboola
Nti mehboola aay visek 3eyaan
Yalmekchouf rah yban
Aaay visek 3eyaaan
Me3rouufa mn zmaan
Ya rjaaaa aaa