Kalimat Anghami
Picture of the item

النظرة الخجولة

اصالة نصري  (٢٠١٠)

63.8K إستماع | 2.0K إعجاب
ما سألتوا صاحب النظرة الخجولة
ٍ كیف یسھرني ولھ وجھ صبوح
كیف یظلمني ولھ طھر الطفولة
كیف یسكنّي وھو دایم یروح
وكیف أنا ألقى ربیعھ في فصولھ
دام كذبھ صادق وصدقھ مزوح
ٍ لھ صفات تورد العاشق ذھولھ
مستكین و صامت وكلھ جموح
أصعب الأشیاء و أكثرھا سھولة
أغمض الأشیاء و أكثرھا وضوح
سھل تغرم بھ وصعب انك تنولھ
ٍ غامض ف طبعھ و واضح في الجروح
أسعد بشوفھ ولكن ما أطولھ
كنّي الوادي وھو أعلى السفوح
یبتسم لا منھم عنّي حكوا لھ
ولا حكوا لي عنھ أعماقي تنوح
لي بقلبھ شيٍ لكن ما یقولھ
ّ ولھ بقلبي كل لكنّي أبوح
كنّھ الغیمة و انا أرجي ھطولھ
ما نزل غیثھ ولا برقھ یلوح
ما عرفتوا لیھ تسھرني فعولھ
ولیھ یسكنّي وھو دایم یروح
ّ ھو یبیني بس أطباعھ خجولھ
وما یبي أغفى وھو وجھھ صبوح