Kalimat Anghami
Picture of the item

أوكسجين

حمد العامري  (٢٠٠٨)

46.8K إستماع | 692 إعجاب
ردي لروحي أجیني ان ما وصلني صوتكم مد
مخلوق من ماین وطین والطین دون الماي ینفذ
لقیاك في روحي وعیني من حرة الافراق ما بد
یكفیك من وجدي حنیني استفرقت روحي وونت
كان داخلي وردن العطیني دق لضمایا والعرب شد
علیك یا العود اللدیني أھات صدي والتنھد
یرضیك لي موتي غبیني من كثر التصد و التعند
سلمت بین الراحتین امري لجل خلي ولا خذ
ما كناا متعارفین نسي العلاقـھ لي استمرت
یشكي الوزى والعوق فیني وادواي عنھ ما تنعت