Kalimat Anghami
Picture of the item

ما كنت أدري

وليد الشامي  (٢٠١٦)

1.0M إستماع | 27.6K إعجاب
ماُكنِت أُْدِري وش تَُخبِّيُعيُونَك
يالينُشفَت الَحّبُكلّهَُوأَنا وياك
وياك أَُحّس اني مكملُجنُونِك
َوأَُهيِّم ڤِي بُِحّرِكَوأَناَطيََّر فََسّماَك
ماقدر أَُعيِّش العُْمر لََحَظهُ بََدونََك
يا غايتِي الأَْولَى تراَهَّمْييَرّضاِك
ڤِيَطلَّتِك تُْملَى السحاب بمزونك
َولاُرحَتُكِلّّي راح ڤِيُمَرَّكبَهواَك
ُوِّدّي أُِشيل الَحَملَمن عاُمتُونَك
َوأُقاِسمَك أَْفراِحيَوَكَل الإضحاك
أَْنِت البِدايَةَوالنِهايَة فسجونك
أَْسعَدَسِجين يُِعيشَمنُدوَن إِْدراك
لا قُلَت أُْبغَى قُلَت لَّك تََّمَعْونَك
ُكّل الَكواِكب و المجرة و الأَْفلاك
تَْحُت الأَْمر لا قُلَت تِْبغاً يجونك
الَكْونُكلّهُ تَْحُت آَمَرِكَوُهَو جاك
أَُضيِّعَمنَعْينِكَوَرْسمِكَولَْونَك
َوأَُضيِّعَمنَدَّونََك إِذاً طاَل لَِقياَك
ڤِيَمَشيتَُكُكّل العرب يَتْبَعُونَِك
َهْيبَةُحُضورَكَخلَّت الُكّل يبغاك
ماقدر أَُخِّونِك لَوُعيُونِي تَُخونَِك
خانتَكَمَعَضَّل يُشابِهَمَّحياِك
ِلأَتََزيَّد ڤِي قَْولَكَولا ڤِي ضـنونك
قَْلبَْي يَُصونَكِلآنُعقُلَْيَي تََمنّاَك