Kalimat Anghami
Picture of the item

قمة الذوق

عيضة المنهالي  (٢٠١٣)

120.1K إستماع | 2.0K إعجاب
أإنت بـ نظر عيني ترأإ منزلك فوق في قمة أإلتقدير منزلك عأإلي
تجذبني أإلطيبة و يدفعني أإلشوق شوق أإلقلوب أإلي بهأإ أإلشوق طأإلي
مأإلي على غيرك مشأإريه و حقوق و بحد ذأإت رضأإك هو رأإس مأإلي
هذأإ غلأإك أإلي عن أإلزيف مرفوق بـ أإلصدق يدخل في وسيع أإلمجأإلي
لآإخر رمق و أإنت معي شخص مرموق و أإنت أإلذي غأإلي على كل غأإلي
تأإسرني أإلنظرة و يملكني أإلذوق من طيب نفسك طأإب و قتي و فأإلي