Kalimat Anghami
Picture of the item

أجمل عمر

مجدى ربيع  (٢٠١١)

17.2K إستماع | 232 إعجاب
هــــــــــــــــــــيا
آه هـــــــــــــــيـــــــــا 
هـــــــــــيا دى حــــــــــــبيبتى 
هــــيــا زى الــلــيــل الــهـــادى الـــجــمــيــــل 
هـــيــــا قـــلـــب كـــبير حـــبيته بــــــضـــمـــيـــــــر 
حـــــب مـــالـــه حـــــدود قــــلـــبى بــيـــــه مــــــوعــــــــود 
عــــشـــــت أجـــــــــــمـــــل عـــــمــــــر ويـــا حـــــب الـــــعـــمــــر 
مــهــمــا عــنــى تـغـيـب مــالــى غــيــرهـــا حــبـيــب 
حــــبــــــى لـــيـــــهــــا حـــيـــاة عـــــمـــرى مـــا أنــســاه