Kalimat Anghami
Picture of the item

لوا لاند

كريم الخميسي  (٢٠٢١)

38 إستماع | 4 إعجاب
كانوا كلاب وھرره
minimum نسیطر ع المال فیش صحابي غربان في اللوا لاند
خاطفین الاضواء ف اللوا لاند لوا لاند لوا لاند
ملك ملوك الراب ف اللوا لاند
لوا لاند لوا لاند لوا لاند لوا لاند
مش ھباصي طول مالشھره مش نجیلھ طفولتي ف الحتیھ اخلاق النبیلھ
كلھ ذم فیا وكلھ شال جمیلھ
جوا میھ میاه والعقل الجزیره
خدنا شھادات ما بتجیب كاشات خدنا خدنا معلومات من وحي الأفلام خدنا خدنا حكایات اه بس جیلنا ضال جبت انا الاضاءه وخدت انا البطاقھ
قالوا مین قالوا مین قالوا مین انا انوبیس انوبیس مافي بیس الا تماثیل تماثیل رامین بلا
فراعین فراعین مافي اي قلق
مافي اي سلف مافي اي تلف
زمیلي كان بلا كاب زمیلي الا انا زمیلي ھل ترا كفایھ ھر تلھ كلھ شف ف شف مجال خرب
كانوا كلاب وھرره
minimum نسیطر ع المال فیش صحابي غربان في اللوا لاند
خطفین الاضواء ف اللوا لاند
لوا لاند لوا لاند
ملك ملوك الراب ف اللوا لاند
لوا لاند لوا لاند لوا لاند لوا لاند
Time ھنا ف شیطان ھنا فیش Line ھنا ارقام سخنھ ع ال Tupac ھنا اضراب عقل
Barz ھنا طباخ سلق ال
gang تحاسب ال gang حاسب ال
ندفع فواتیر بالمجان اسیطر ع السوق بالادمان flag نأذي فلان لأجل
اسمع صوتنا لو جت فرصھ لو جت صدفھ بصدفھ القطنا مش بالكتره لا بالقدره قدر تبقي حبیبي وستره
وانا مالي بیك
وانا مالي بیك
احنا ملوك بس انتو عبید وانا مالي بیك
وانا مالي بیك
كانوا كلاب وھرره
minimum نسیطر ع المال فیش صحابي غربان في اللوا لاند
خطفین الاضواء ف اللوا لاند
لوا لاند لوا لاند
ملك ملوك الراب ف اللوا لاند
لوا لاند لوا لاند لوا لاند لوا لاند
زمیلي دي فلوس اكبر مساحھ مالروس صفو النفوس نصفي الأعداء دي مالروس
choose كلھ عافیھ مش shoes كلھ بال وقتي في نفوذ وقتھ وقتھ في نفور
ویلي ویلي
احلامي تھد حیلي
نھاري ولیلي
شغال ضاعف كیلي
كانوا كلاب وھرره
minimum نسیطر ع المال فیش صحابي غربان في اللوا لاند
خطفین الاضواء ف اللوا لاند
لوا لاند لوا لاند
ملك ملوك الراب ف اللوا لاند
لوا لاند لوا لاند لوا لاند لوا لاند