Kalimat Anghami
Picture of the item

خالصة

كريم الخميسي  (٢٠٢١)

435 إستماع | 14 إعجاب
خالصة خالصة حوارینا خاصة متعتبش نواحینا لتبوظ القصة
في بولاق الترعھ مجنونھ
ارض اللوا ١٠٠ بطولھ
صحصحلھا عصابتي ف المطبعھ الكاش یجیلي وانا مربعلھا
انا مخططلھا كتفي معرضلھا سلاحي ف جمبي سھلھ اعقبلھا في امبابھ عیلتي یعني ھنقدرك شارعنا سوداني یعني ھنكربجك
ھتجیبو سیرتي تاخدوا أصابھ بضرب عقلھ في نص ادراكك غفلت الثور ده ف المطرقھ لبان في البق واسمھ دكر
یعني متقولیش یا بطل انتوا جیران وع المصطبھ احنا ملوك الجیزه ھرم صحابي عصابھ تبیع الخطر ترزیھ بعروه ھنخیطك
مھما تحاولوا تعیشوا الدور مافي اجر ومافي لضھ انتوا فراطھ مش ھیغیر حد فیكو فیكو القدر مش بتراضا مش بتراضي مش بتراضا
خالصة خالصة حوارینا خاصة متعتبش نواحینا لتبوظ القصة
ساعتي ھتیجي وھنطلق كل العیون دي بلمت
نجومكوا سھلھ لیھا لیمت image ف ارض اللوا لینا
لینا دایره دایره ادب ادب تقل معانا نقلو الادب ادب أصغر ما فینا یحكم اي بلد
أصغر ما فینا یشن أعمال الشغب
مصر اھلي ف الزمالك في مصر نطرد اي سالب في مصر النیل والكل شارب ١٠٠ ملیون قادرین نحارب
١٠٠ ملیون قدام السد ھدم ١٠٠ ملیون قدام التبھ
ھتسد جیوشنا تقولھ تبا ھتردوا بفن لساني یأبح
مھما تحاولوا تعیشوا الدور مافي اجر ومافي لضھ انتوا فراطھ مش ھیغیر حد فیكو فیكو القدر مش بتراضا مش بتراضي مش بتراضا
خالصة خالصة حوارینا خاصة متعتبش نواحینا لتبوظ القصة
ولا ده ولا ده
ولااا متجبش سیره ناھیا كتیر ولا متسفش ماده الشریط
اخلص فیھم زي ماخلص فیك لو صدرك واسع سقط نفتالین لو قلبك جابك شوفني تستغیث
آسود الغابھ بتمشي تاتا تاتا
نحضر لیكو غدا غداً غدا
ضباع ف الضھر عاملھ اتا اتب نسور ف الارض عاملھ سما سما
نلف عقولكوا ع سھوه انت جرو ولسھ اھوج
مخسرش دیني لأجل شھوه اصلب اعدائي ع ماھلك
نجوم الراب جواھا كھنھ كل كلمھ رسالھ بمعني
صیاحكوا طرب ع الربابھ بابا
مزیكتي تسافر بیك لطابا ابار عیون ف السما وموتكوا قدر صدر القرار والحكم مطر مطر
لو بالي بالك بالي عمل قلق قلم الم قلقمك بلح