Kalimat Anghami
Picture of the item

في وفي

كريم الخميسي  (٢٠٢١)

229 إستماع | 7 إعجاب
nullقدر جبنا قدر شال
صاحبي نسمي بس با فینا القوه فاضل جاه
شربنا الحكمھ رامینا الكأس
رامینا السنتي حرقنا الكاش بنضیع ضیع لأجل الجانج سلامنا طایر عقلي فیھ جناحات جنح جنح جثث وجنایات
في الشارع ادب ماضي في حكایات عشنا كفایھ بس مھدناش
في الراب شقینا ماضي وملفات عشنا ملوكھا بس منسناش
الجدع ناقص فیكو الاباندا
وحوش ف الشاشھ بس برا كندم
الدنیا الغابھ وتحت رجلي أرضك اغانیا في راسك صوتي ف نص حارتك
في طریق في كلاب في نجوم طرد بلاد في قلوب بس ركلام في عیون بس سلاح
في وفي اي وفي وفي اي في وفي أي
في و في ولا ولا
احنا مجرمین بلا سابقھ
مقفش في كمین ولا مبني كلم الدلیل ١٤٤
ارض اللوا سافحین في الماده
متقولیش بطال
وانت مش بطل
وانت بتقطر وانت بتستر واحنا بعون الله
مسنودین علیھ
واحنا بعون الله
مبنسبش دین
احنا باللي فیھا دولا عیرا ولع في المدینھ ا بلادینا خلوا الناس في حیرة بلارینا وسع للي جاي عشان ھدوس نغشش اللجان من غیر فلوس بحدف الكلام من غیر ماتوب بضاجع الحیاه تخلفلي سوء تراكم الخیال سقفلي كوخ
فلوھي بیفرق في الضباع رجعت مكاني عقلي ف صراع مشاعري اتباعت
وف فقري سابت
والمحنھ شاءت انجح خلاص
خریج مدارس خریج مكابس احكم مجالس اقفل قطاع دروت لباري جوا الشباري
barz دھلك دھالز في العقل
في طریق في كلاب في نجوم طرد بلاد في قلوب بس ركلام في عیون بس سلاح
في وفي اي وفي وفي اي في وفي أي
في و في ولا ولا