Kalimat Anghami
Picture of the item

هجمة مرتدة

كريم الخميسي  (٢٠٢١)

739 إستماع | 18 إعجاب
دي دخلھ بلدي ع الماب شباب مشھوره بلا راب شباب مختومھ ف التاب عاركني بس ع اللاب انكحكوا علن جوا ارض اللوا ملیون ھصلا علم زود فیكوا الم حبر لساني ٧ ملیار قلم
اصور لیا حلقھ نزنقوك ف حلبھ فتشوك ف حلقكك عشروك ف حلقك عقربوك ف ساعتك ع الدفوف بقلقك
انت نظري ستھ النني الستھ
بطونكوا تتف العیش والملح
قلوبنا تشیلكو تما
انتو مش مالشارع یلا
كل العیلھ طفش وجلخ
متعتبش مالحواري الرسالھ دي مسجلھ الرسالھ ھتك في ملق
رابكم فاضي یسبب ملل كسبو فلوس مالمیدیا كتیره بس الفقر اللغوي فشا
مش ھنقولو برو مش ھنزملكو
الارسي جولد بروز
دوري اللا ھزیمھ بس مشوفتش لیكو فوز اصفر من جوا وبرا بس الشفھ روز
وانتوا الاتنین زي بعض بتشایروا ال بوز
دي ھجمھ مرتده اشوطھا ع الثابتھ الشباب بتعیش الدور بس الجایزه بالجزمھ قول الخصم مش ھیأس
بس صاحبتك ھایلھ قصدي صاحبتك ھیئة بدور ع الكل من نایبك
وشك مش محتاج نضاره ده محتاج لبراه انتوا شلھ ابراص مضروبین ب اقراص عد ولم اغراض امشي ووطي الراس وطي ل ابوك یا حمار خرم عمیق یا عصام كلب صدیق بطران جیرمن سعره جرام
دول اشباح جوا كایرو جاز بس نیردات بالھمس حبتھم بالأمس اصفعھم باللمس قول تم
طرفي انتصب صابھم العجز انكحھم بالفن اتفنن في الدبح اتشرط ف الاجر بالعقل
شرط فیھم سیلافي ھفلق وشك ھلا فیك ھلا فیت ھلاھلا بیك ھلا ھرسیك
ندل جدید في الاخبار نزل الشریط ع البار كلھم بیبیعوا ناسھم بس بعد مایبقوا كبار
حقا مرا مرا مات
تعاون قارات
بركب العربیھ الشاھین دیھ
وتخدوا المطبات بدون إشارات مفیش اخطارات طرد وانذارات
نقشط الكبیر شخصیا لو ع البیف جزار
جوا اللعبھ كبار × كبار ایش دخل عیالكوا دي
عیش ملح والندل سید ھشرب شاي وھنیكو تین
وزع الباقات ع التیم الغي رحلھ المریخ
" ھضرب البنشات في مخھ اقلب مارو بدون نزیف " ورام
عندي ١٠٠ دلیل عندي ١٠٠ إثبات
ان الرابرز دي بتمسعني بتھز الدماغ تداب الا ملیتو السین بلا كل الشاردین بلح
ده تھدیر والجوان بان شلح
مشغلش بالي بحد تاني لا أبالي بالھموم الھدوم مبتعملش نجوم ولا الحال بیدوم ركز مافي صحاب بالمال
مش ھتراب بالمال
مش ھتكون فنان بالمال مش ھتكون أین كان
خد
دي للصداع القطیع ھنا بینصاغ
الشباب ھنا بتنھار العقول ھنا بتدار
كام فنان مات بالاحلام ساق في التراكات قال في الاوھام عاش الدیلر بكاش
الحشیش قشاش اه حروق ف القماشھ
سعد زغلول باشا قالھا قبل ظھور الشاشھ
نجوم ارسي ع الماب نجم ارفعلي الكاب
نجم نقول فیرسات العفریت كفاءه یقل منكوا ف راب